Divendres, 31 DE octubre 
 DESTAQUEM
Consell Comarcal del Segrià
EMANCIPA'T / SALUT / PLA DE SALUT
EL PLA DE SALUT COMARCAL

El Projecte "Pla de Salut" és una iniciativa que s'impulsa des del SCJ del Consell Comarcal del Segrià amb la finalitat d'atendre a les necessitats d'orientació, informació i educatives en matèria de salut i prevenció juvenil a la comarca del Segrià.

És una proposta d'intervenció adreçada a joves, entitats juvenils, ajuntaments, IES de la comarca i tècnics de serveis específics en l'àmbit de la prevenció juvenil.

Els objectius principals que formen part d'aquest projecte són:

 • Promoure la coordinació de tots els agents socioeducatius de l'àmbit comunitari: els agents d'educació formal, els de l'educació no formal, i els de l'educació informal, per donar una resposta educativa integral a les necessitats de les persones joves en matèria de Salut.
 • Crear una Taula de Salut que treballi en tasques de disseny, implementació i avaluació d'accions en matèria de Salut per mitjà del Pla de Salut.
 • Impulsar i coordinar recursos per facilitar el desenvolupament comunitari dels joves en relació a l'accessibilitat a temes de Salut o bé en la promoció d'aquesta.
 • Projectar un programa específic de Salut a nivell Intermunicipal que coordini totes les accions dins d'aquesta matèria i impliqui el treball de tots els recursos i entitats.

La metodologia de treball es fonamenta en la informació directa sobre temes relacionats amb el món de la salut juvenil, la orientació a ajuntaments i persones que treballen en l'àmbit de la prevenció juvenil i la intervenció directa per mitjà de projectes en matèria de prevenció i joves, tallers, xerrades, setmanes de salut, etc....i la formació permanent.

L'equip de treball d'aquest Projecte és el que conforma la Taula de Salut Comarcal, la qual esta formada per tècnics de joventut municipals, coordinadors psicopedagògics dels IES, professionals del programa Salut i Escola del Departament de Salut, membres d'entitats i serveis en matèria de prevenció, educadores socials del Consell Comarcal del Segrià.

Els principals temes que es treballen en matèria de prevenció juvenil són:

 • Informació i prevenció en matèria de drogues i situacions de risc relacionades amb el seu consum
 • Informació en matèria de prevenció i relacions afectiu sexuals de risc
 • Informació sobre alimentació i trastorns del comportament alimentari

A nivell institucional i departamental en aquest Projecte col•laboren també:

 • Generalitat de Catalunya Departament de Salut Programa Salut i Escola.
 • Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya
 • Ajuntament de Lleida Àrea de Drogodependències
 • Serveis Socials del Consell Comarcal del Segrià
 • Fundació Esplai
 • Caixa Catalunya Obra Social
 • Associació Anti Sida de Lleida

Per qualsevol informació sobre el Projecte us podeu posar en contacte amb David Lesan, Tècnic de Joventut SCJ al 973 05 48 00 o bé via email a joventut@segria.cat.

Segueix-nos


Comenta
El teu nom
Pregunta de seguretat
Acrònim del tren d'alta velocitat (3 caràcters)

Ajuntament de Lleida
Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya
Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020
Jove.cat
Consell Nacional Joventut
Notificació activitats on line
Formació per a Professionals de Joventut

Servei Comarcal de Joventut
Consell Comarcal del Segrià
C. Canyeret s/n. 25007 Lleida
Tel. 973 054800
Fax. 973 054810
joventut@segria.cat


CRÈDITS
Avís Legal