Dijous, 23 DE octubre 
 DESTAQUEM
Consell Comarcal del Segrià
PROJECTE NRTLL'T
El Projecte i els seus objectius

Projecte NRTLL'T de Tècnics Compartits en matèria de Joventut.
El Projecte NRTLL'T és un projecte adreçat a tots aquells ajuntaments de la comarca de menys de 2.500 habitants amb la finalitat de promoure el desenvolupament de les polítiques locals de joventut i el impuls a aquelles accions adreçades als joves per mitjà dels Plans Locals de Joventut. El projecte fou iniciat l'any 2007 i ha estat impulsat des del Consell Comarcal del Segrià en conveni amb la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i ajuntaments de la comarca.

Els principals objectius del projecte rauen en:

 • Dotar de recursos humans als municipis participants per tal de comptar amb un suport a l'hora de planificar i elaborar els plans locals de joventut .
 • Potenciar canals de participació social i cultural de la joventut que formen part del teixit social i de la vida de cada municipi.
 • Crear un espai de referència, de trobada... un equipament que treballi a favor de la relació, la creació, la difusió, la formació, l'assessorament, etc.
 • Promoure un programa d'acció planificat amb la participació de la joventut i que englobi tots els eixos del Pla Nacional de joventut.
Metodologia

Des del punt de vista de la metodologia es treballa de manera participativa entre administració local i representants i els joves del municipi fent ús de les següents estratègies:

 • La formació i l'orientació. Treballant de manera transversal totes les àrees i els temes que més afecten i/o interessen els joves: cursos i tècniques, voluntariat, feina, salut, justícia, viatges, allotjaments, etc.
 • El treball participatiu per mitjà de reunions amb els joves on de manera gradual els joves han d'anar adquirint potencialitats per gestionar les seves accions a nivell local.
 • La difusió de la informació millorant els canals de comunicació, reflectint les propostes que circulen pels municipis i per la comarca, mitjançant campanyes informatives per a la millora de la qualitat de vida, difonent produccions i informació en general sobre qualsevol consulta i/o tema d'interès, etc.
 • El suport a les iniciative s, donant suport a joves creadors i les associacions i entitats.
 • El suport a les accions mancomunades entre municipis.
 • Cercant accions significatives  a nivell comarcal que repercuteixin a nivell local i viceversa.

El projecte NRTLL'T vol dotar d'estratègies i de contingut una dinamització sociocultural que permeti activar i donar significat a les polítiques de joventut del municipi i afavorir i coordinar les ja existents de manera conjunta entre el Consell Comarcal i els ajuntaments.

 

Avantatges pels Ajuntaments

Avantatges que suposa per als ajuntaments interessats acollir-se al programa:

 • Disposar d'una persona amb dedicació exclusiva a tasques de Joventut.
 • Aquesta persona pot dedicar part del seu temps a informació juvenil, la qual cosa significa la creació d'un nou servei municipal destinat als joves.
 • Augment de les relacions entre joves, entitats i ajuntament, amb la conseqüent dinamització del municipi que això suposa.
 • El tècnic compartit ha de dissenyar el Pla Local de Joventut del municipi, la qual cosa implica la definició d'una política juvenil municipal i, per tant, l'obtenció de recursos econòmics en matèria de Joventut.
 • Possibilitat de continuar i aprofitar les iniciatives i dinàmiques ja engegades des del municipi i, fins i tot, de reforçar-les i ampliar-les.
 • Major aprofitament dels serveis que s'ofereixen des del Consell Comarcal del Segrià i des de la Direcció General de Joventut.
 • Més facilitat per a realitzar accions conjuntes entre diversos municipis.
 • Detecció de necessitats entre la població juvenil del municipi.

Avantatges pels Joves

Avantatges que suposa pels joves del municipi:

 • Compten amb una persona de referència per atendre tant les seves consultes com les demandes.
 • Tenen la possibilitat de participar en el disseny de les polítiques de Joventut del seu municipi, ja que compten amb un interlocutor directe entre les seves demandes i necessitats i l'organisme o administració encarregada de decidir i planificar les accions que s'han de dur a terme al municipi.
 • Disposen d'un recurs o servei que els proporciona informació sobre allò que els interessa, afecta o preocupa, és a dir, disposen d'una mena de Punt d'Informació Juvenil al seu municipi sense que s'hagin de desplaçar a la capital.

Què fan els Tècnics Compartits?

El TCJ és el tècnic de cadascun dels municipis que signen el conveni de col•laboració.
és l'encarregat de dissenyar i proposar les metodologies i estructures necessàries perquè cada municipi pugui tirar endavant les propostes previstes. S'entén que les propostes que presenta s'han de coordinar amb el personal de l'ajuntament a fi d'obtenir-ne el màxim rendiment. Les propostes i accions que proposi hauran de respondre a la consecució de:

 • Potenciar el desenvolupament de polítiques de joventut dels municipis que se li han encomanat i la creació de serveis municipals específics adreçats a la població juvenil.
 • Dinamitzar les accions ja existents en matèria de joventut als municipis per tal que esdevinguin veritables polítiques.
 • Potenciar que els ajuntaments aprofitin d'una manera òptima els serveis que s'ofereixen des del Servei de Joventut del Consell Comarcal del Segrià.
 • Apropar als joves dels municipis els serveis adreçats a ells i fer-los-en tant protagonistes.

Tasques dels Tècnics

A la pràctica, algunes de les tasques que realitza són:

 • Elaborar un Pla local de Joventut dels municipis adjudicats.
 • Desenvolupar polítiques de joventut a cada municipi d'acord amb els regidors.
 • Desplegar a cadascun dels municipi els serveis que s'ofereixen des del Servei de Joventut del Consell Comarcal del Segrià i des de la Direcció General de Joventut.
 • Realitzar tasques d'informació juvenil i ser el referent per als joves del municipi.
 • Assistir a les reunions de coordinació.
 • Altres que tinguin relació amb el món juvenil.
El TCJ no té un horari fixat, sinó que es desplaça als municipis sempre que és necessari per motius de feina: trobades amb joves i/o entitats, reunions amb el regidor/alcalde, contactes amb professionals d'altres àmbits...

Finançament

Les fonts de finançament del projecte són:

 • Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya
 • Pla Comarcal de Joventut del Consell Comarcal del Segrià
 • Plans locals de Joventut dels ajuntaments implicats en el projecte

 

Contacte:
Qualsevol ajuntament interessat en formar part d'aquesta iniciativa cal que es posi en contacte amb el Servei Comarcal de Joventut del Segrià joventut@segria.cat.

 

DESCARREGA

FULLETÓ PROJECTE NRTLL'T
PACK MATERIAL JOVENTUT "JoveSegria 2009-2010"

Segueix-nos


Comenta
El teu nom
Pregunta de seguretat
Mol·lusc pulmonat i bavós típic en la gastronomia lleidatana (7 caràcters)

Ajuntament de Lleida
Consell Comarcal del Segrià
Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya
Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020
Jove.cat
Consell Nacional Joventut
Cens d’entitats Juvenils
Carpeta Electrònica
Notificació activitats on line
Servei d’Ocupació de Catalunya
Institut Municipal d’Ocupació
CIDEM
Autoocupació
Estudiar a Catalunya
Borsa Jove d’Habitatge
Ajuts al lloguer per a Joves
Habitatge
Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut
Formació per a Professionals de Joventut

Servei Comarcal de Joventut
Consell Comarcal del Segrià
C. Canyeret s/n. 25007 Lleida
Tel. 973 054800
Fax. 973 054810
joventut@segria.cat


CRÈDITS
Avís Legal